ایجاد گروه تماس در ایزابل Ring Group

گروه پاسخگو (Ring Group)

گروه پاسخگو، گروهي از داخلي‌ها هستند که همزمان به ازاي تماس‌هاي که از بيرون (External incoming calls) صورت مي‌گيرد، زنگ مي‌خورند. شما مي‌توانيد شماره‌ي موبايل خود را نيز در صورت نياز به اين گروه اضافه کنيد (دقت کنيد براي اينکه گوشي شما زنگ بخورد بايد پيش از آن،‌مسير و ترانک مناسب را برايش ايجاد کرده باشيد).شما مي‌توانيد به ازاي هر ترانک ورودي (Incoming Trunk) يک گروه پاسخگو داشته باشيد و يا يک گروه پاسخگو براي تمام ترانک‌ها داشته باشيد. براي شروع فرض مي‌کنيم تنها يک گروه پاسخگو داريم که براي کليه‌ي ترانک‌هاي ورودي پاسخگو هستند.

براي اين کار، گروه پاسخگوي 33 را در نظر مي‌گيريم که شامل مدير پروژه، مدير شبکه و معاون مديريت است. (شماره‌ي تک رقمي براي گروه‌هاي پاسخگو، پيشنهاد نمي‌شود سعي کنيد حداقل دو رقم به آنها اختصاص بدهيد.)  اگر هيچ کدام از مديران پاسخگوي تماس نبودند، استريسک به سادگي تماس را قطع مي‌کند.

براي وارد شدن به بخش گروه پاسخگو از مسير زير استفاده کنيد:

مرکز تلفن،تنظيمات سيستم تلفني،گروه پاسخگو

پس از وارد شدن به اين قسمت با صفحه‌اي مانند اين صفحه روبرو مي‌شويد:

issabel-add-ring-group

بر روي Add Ring Group کليک کنيد.

issabel-add-ring-group-setting

Ring-Group Number: شماره اي که براي دسترسي به گروه پاسخگو تعيين ميگردد. اين شماره را ميتوانيد معادل همان شماره extension در نظر بگيريد، يعني هم endpoint ها قابليت گرفتن اين شماره را دارند و هم ساير کاربران.

Group Description: اين نام تنها براي شناسايي گروه پاسخگو استفاده شده و کارآيي عملياتي ندارد. يعني کاربران توسط تماس گيرندگان قابل رويت نخواهد بود.

Ring Strategy:اين منوي کشويي شامل مواردي هست که معين ميکند که Endpoint ها چگونه بايد زنگ بزنند.Endpoint  ها به يکي از طرق زير قابل زنگ زدن خواهند بود:

ringall: تمام اعضاء گروهي که در Extension List معين شده اند در يک زمان و با هم شروع به زنگ زدن مي نمايند.

ringall-prim: در اينحالت اگر اولين عضو موجود در ليست، مشغول نباشد تمام اعضاء آن گروه شروع به زنگ زدن مي نمايند. درصورتيکه اولين extension مشغول بوده و يا در حالت do-not-disturb قرار داشته باشد، هيچ يک از extensionها زنگ نخورده و تماس مستقيماً به مقصدي که در قسمت Destination if no answer معين شده است منتقل مي گردد.

hunt: هر کدام از اعضاء گروه به ترتيبي که در ليست مشخص Extension List field شده اند، شروع به زنگ زدن ميکنند تا زماني که يکي از اعضاء گروه به تماس پاسخ دهد.

hunt-prim: همانند ringall-prim عمل مي نمايد، درصورتيکه اولين extension مشغول بوده و يا در حالت do-not-disturb قرار داشته باشد، هيچ يک از extension ها زنگ نمي خورد و در غير اينصورت به همان ترتيب که در hunt عمل ميشد، با اعضاء گروه برخورد مي شود.

memoryhunt: اولين extension موجود در ليست زنگ مي خورد، در صورت عدم پاسخ، اولين و دومين extensionها زنگ ميخورند و به همين ترتيب تا آخر (تا زماني که يکي از extensionها پاسخ دهد يا زمان timeout برسد).

memoryhunt-prim: درصورتيکه اولين extension مشغول بوده و يا در حالت do-not-disturb قرار داشته باشد، هيچ يک از extension ها زنگ نمي خورد و در غير اينصورت به همان ترتيب که در memoryhunt عمل ميشد، با اعضاء گروه برخورد مي شود.

firstavailable: اولين extension اي که در ليست در دسترس باشد، زنگ ميخورد. اگر انتظار تماس (call waiting) براي extension اي فعال باشد، در دسترس تلقي ميگردد، هرچند در حال مکالمه باشد.

firstnotonphone: اولين extension اي که در ليست بطور کامل در دسترس باشد، زنگ ميخورد. تنظيمات انتظار تماس (call waiting) در اينحالت درنظر گرفته نمي شوند. اگر extension اي در حال مکالمه باشد، بدون توجه به اينکه سرويس انتظار تماس فعال باشد يا نه.

دکمه‌ي Submit Changes را بزنيد و پس از آن Apply Configuration Changes Here.