ضبط يا ارسال فايل‌ صوتی در ایزابل

بخشي در ایزابل  وجود دارد كه مي توان از طريق آن فايل صوتي به سيستم اضافه نمود و در منو‌ها و قابليت هاي مختلف سيستم از آنها استفاده كرد، اين بخش در “مركز تلفن”، “تنظيمات سيستم تلفني”،  منوي “ضبط يا ارسال فايل‌ صوتي” “System Recorings” قرار دارد.

 issabe-system-recording-time-conditions

شما به صورت مي توانيد به سيستم تلفني فايل صوتي انتقال دهيد، مورد اول ضبط فايل از روي داخلي ها است، البته اين كار كيفيت صدا را پايين مي‌اورد ولي براي موارد ضروري بسيار مفيد است، براي اين منظور شماره داخلي خود را در محل تعيين شده وارد مي كنيد و پس از زدن دكمه Go داخلي شما شروع به زنگ زدن خواهد كرد، پس از ضبط صدا، مي توانيد براي آن نامي انتخاب كنيد و ذخيره سازيد، اما اگر مي‌خواهيد فايل صوتي آماده روي سيستم قرار دهيد ميتوانيد با زدن دكمه Browse فايل مورد نظر را انتخاب و Upload كنيد، پس از بارگزاري، نام آن را با هر نامي مي‌توانيد روز ایزابل  قرار دهيد.

نكته: فايل صوتي شما براي بارگزاري روي سيستم مي‌بايست به اين فرمت باشد، PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz, Mono