تنظیمات SIP Trunk خط تلفن آسیاتک و ایزابل

جهت تنظیمات SIP Trunk آسیاتک و ایزابل بعد از لاگین کردن به مرکز تلفن ویپ ایزابل ، وارد قسمت PBX شده و سپس مراحل را به ترتیب انتخاب کنید.

issabel-asiatecck-sip-trunk-settings

تنظیمات SIP Trunk خط تلفن آسیاتک و ایزابل

issabel-asiatecck-sip-trunk-setting

تنظیمات SIP Trunk خط تلفن آسیاتک و ایزابل
قسمت PEER Details ” تنظیمات مربوط به ترانک با آسیاتک را همانند زیر وارد کنید.

host=voice.asiatech.ir
username= 219130 xxxx
secret=PASSWORD
fromuser 219130 xxxx
type=friend
qualify=yes
insecure= port,invite
disallow=all
context=from trunk
allow= alaw&ulaw
nat force_report,comedia

نکته: درصورتی که شماره SIP ترانک ، خریداری کرده اید، نیازی به ایجاد مرحله Register String نخواهد بود. درغیر اینصورت لازم است طبق تصویر زیر تنظیمات را انجام دهید.

بعد از انجام مراحل 8 و 9 ،گزینه Submit Changes راانتخاب نمایید.

issabel-asiatecck-add-siptrunk-settingsjpg

 

سپس برای اعمال و ذخیره تنظیمات SIP Trunk آسیاتک و ایزابل، روی Apply Config ” کلیک کنید.

مرحله بعد تعریف تماس خروجی می باشد.

در ادامه تنظیمات SIP Trunk آسیاتک و ایزابل، به منوی Outbound Routes مراجعه نمایید.

در مرحله بعد می بایست تماس های ورودی را ایجاد کنیم.

در ادامه تنظیمات SIP Trunk آسیاتک و ایزابل، به همین منظور به منوی Inbound Routes مراجعه نمایید.