تولد ابرها

اگرچه پردازش ابری بیشتر مفهومی متعلق به قرن ۱۲ است، اما مفهوم و شالودهی آن قدمت باالیی داشته و ریشه در زمانی پیش از دهه ی ۰۵۹۱ میالدی دارد. روزهایی که مشخصه ی آن، اتاقهای سرور بزرگ بود با رایانه های فوق قوی غول آسا. ایناَبَر رایانهها میان چندین کاربر و از طریق اتصال هایی که بوسیله ی ترمینال های اشتراکی برقرار می شد به اشتراک گذاشته می شد و این در حالی بود که بیشتر پردازش صورت گرفته، در خود این اَبَر رایانه ها انجام میشد.

رایانش ابری یعنی توسعه و به کارگیری فناوری کامپیوتر بر مبنای اینترنت. این عبارت شیوههایی از محاسبات کامپیوتری در فضایی است که قابلیت های مرتبط با فناوری اطالعات به عنوان سرویس یا خدمات برای کاربر عرضه می شود و او را قادر میسازد تا به سرویس های مبتنی بر فناوری در اینترنت دسترسی داشته باشد، بدون آن که اطالعات تخصصی در مورد این فناوری ها داشته باشد و یا بخواهد کنترل زیرساخت های فناوری که از آن ها پشتیبانی می کند را در دست بگیرد. سرویس های رایانش ابری برنامه های کاربردی را به صورت برخط فراهم میکنند که قابل دسترسی با مرورگر وب هستند درحالی که نرمافزار و داده روی سرورها ذخیره شده اند.


بطور کلی ایده ابر به این صورت است که به کاربر اجازه میدهد که هروقت که خواست بتواند یک سرویس را که به آن نیاز دارد را در دسترس داشته باشد و به میزان استفاده اش از آن هزینه کند. و این کار را تا زمانی که به آن سرویس احتیاج داشت ادامه دهد و به محض اینکه نیازش برطرف شد میتواند آن را آزاد کند. در سرویس ابری شما چیزی در رایانه تان نصب نمیکنید و فقط زمانی برای یک تکنولوژی و خدمت هزینه پرداخت میکنید که از آن استفاده کنید.

اینکه چگونه مشخص کنیم که یک سرویس ابریست و کدام نیست نیز خود میتواند چالش برانگیز باشد با توجه به اینکه این سرویس ها هنوز به اندازه الزم فراگیر نشدند. به کل سرویسی در زمینه های سرویس ابری قرار میگیرد که بتوان در هرجا و تحت هر پلتفرم و سیستم عاملی و هر مرورگری و فقط با استفاده از اینترنت به آن دسترسی پیدا کرد. استفاده از سرویس های ابری هیچ هزینه اولیه ای ندارد و شما فقط در ازای میزان استفاده خود هزینه میکنید.

اگر سرویس مورد استفاده تحت عنوان رایانش مشبک Grid ارائه شود سرویس ابری نیست.

 

اگر برای استفاده از سرویس نیاز به پر کردن ۰4 صفحه فرم باشد سرویس ابری نیست. اگر با کارت اعتباری شخصی خودتان نتوانید خدمات را سفارش دهید سرویس ابری نیست. اگر ارائه دهنده سرویس خواست سخت افزاری جهت استفاده از آن بفروشد سرویس ابری نیست.

اگر سرویس تحت API نیست پس سرویس ابری نیست.

 

اگر برای استفاده از آن نیاز به ایجاد تغییرات در سخت افزار سیستم باشد سرویس ابری نیست.

 

اگر بیشتر از ۰۱ دقیقه برای تدارک دیدن سرویس الزم باشد سرویس ابری نیست.

 

اگر بیشتر از ۰۱ دقیقه برای لغو استفاده از یک سرویس الزم باشد سرویس ابری نیست.

 

اگر از محل دقیق قرارگیری ماشین های عامل اطالع داشته باشید سرویس ابری نیست.

 

اگر الزم باشد که شما تعداد ماشین هایی که میخواهید در دسترستان باشد را تعیین کنید سرویس ابری نیست.

 

اگر فقط بر روی یک سیستم عامل خاص اجرا شود سرویس ابری نیست.

 

اگر از طریق سیستم خودتان نتوانید به آن وصل شوید سرویس ابری نیست.

 

اگر احتیاج به نصب نرم افزار خاصی برای استفاده از آن داشته باشید سرویس ابری نیست.

 

اگر سخت افزاری که نرم افزار ها روی آن اجرا میشود از خودتان باشد سرویس ابری نیست.

 

رایانش ابری مدلی است برای دسترسی فراگیر و آسان و مبتنی بر سفارش شبکه به مجموعه ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی )نظیر شبکه ها، فضاهای ذخیره سازی، سرورها، برنامه های کاربردی و سرویس ها( که بتوانند با کمترین کار و بدون نیاز به دخالت مستقیم ارائه دهنده سرویس به سرعت فراهم شده و یا آزاد گردند.

 

 

این مدل ابری دارای ۵ ویژگی اساسی، 3 مدل سرویس دهی و 4 مدل پیاده سازی میباشد.

ویژگی های اساسی:

 

| On-demand self-service اینکه مصرف کننده بتواند به طور یک جانبه به سرویس مورد نیازش همچون زمان سرور و ذخیره سازی تحت شبکه بدون نیاز به برقراری ارتباط با سرویس دهنده، دسترسی داشته باشد.

 

| Broad network access قابلیت های شبکه )سرویسها( از طریق شبکه در دسترس کاربر قرار گیرند و بتوان تحت هر پلتفرمی به آن ها دسترسی داشت.

 

| Resource Pooling منابع پردازشی به گونه ای آمیخته شده اند تا طبق یک سیستم چند مستاجری در اختیار مصرف کننده قرار گیرند طبق منابع فیزیکی و مجازی که بر اساس خواسته مصرف کننده در اختیار وی قرار میگیرند. در این روش سرویس دهی یک حس استقالل مکانی وجود دارد که مصرف کننده از محل دقیق منابع در اختیار گرفته شده اطالع ندارد البته ممکن است بتواند در سطح کشور، ایالت و مرکز داده به از محل قرارگیری آن اطالع داشته باشد.

 

| Rapid elasticity سرویس های ارائه شده توسط سرویس دهنده این قابلیت را دارند که به راحتی بتوان به آن ها افزود یا کاست یا به عبارتی به راحتی به توان سرویس را تدارک دید و در زمان الزم به راحتی لغوش کرد.

 

| Measured services سرویس های ارائه شده به کاربر باید این امکان را داشته باشند که بتوان میزان استفاده از آن ها را اندازه گیری کرد چرا که اول اینکه این برای آمارگیری های شرکت و کاربر الزم و همچنین اینکه این سرویس

ها معموال کامال رایگان نیستند پس باید بتوان میزان استفاده یک کاربر از سرویس را اندازه گیری کرد.

مدل های ارائه سرویس

منظور از ارائه سرویس این است که مصرف کننده هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری، به روز رسانی و سایر خدمات مربوط به تجهیزات و برنامه های در حال اجرا ندارد و فقط به عنوان استفاده کننده از این خدمات استفاده و هر وقت که نیازی نداشت منابع را آزاد میکند. این مدل سرویس دهی به صورت عمومی SPI خوانده میشود و شامل سه نوع سرویس میشود یعنی (SaaS) نرم افزار به عنوان سرویس((PaaS پلتفرم به عنوان سرویس و (IaaS) زیرساخت به عنوان سرویس میباشد. این مدل امروز میتوان گفت که به صورت کامل توسط سازمان های ارائه دهنده سرویس های ابری مورد قبول واقع شده واکثرا از آن پشتیبانی میکنند و NIST نیز این فریم ورک را دنبال میکند.

زیرساخت بعنوان سرویس

IaaS

 

زمانی که سرویس ارائه شده توسط کلود در برگیرنده ی منابع پردازشی نظیر سختافزار سرور، پهنای باند شبکه، یا سیستم های باالنس بار باشد، در چنین حالتی گفته میشود که این ابر ارائه کنندهی زیرساخت است. یک نمونهی شناخته شده از این نوع، سرویس های وب آمازون است.

پلتفرم بعنوان سرویس

PaaS

 

هنگامی که یک ابر، به ارائه ی محیطی میپردازد که کاربران میتوانند از آن به منظور توسعه ی نرمافزاری بهره ببرند، آنچه ارائه شده را پلتفرم می نامیم. چنین سرویسی برای کاربرانی که قصد دارند تنها بر روی توسعهی حقیقی برنامه تمرکز کرده و مجبور نباشند بار سنگین مدیریت و پیکربندی مسائل سختافزاری و نرمافزاری سیستم میزبان را که موجب فعالیت ابر می شود بر دوش بکشند بسیار مناسب است.

 

نرم افزار بعنوان سرویس

SaaS

 

در این دسته که متداولترین مورد محسوب میشود، سرویس ارائه شده توسط ابر، مبتنی بر اعطای دسترسی به کاربران عمومی به نرمافزارها و برنامههایی است که بر روی آن ابر منزل گزیدهاند. نمونههای مطرح این دسته را می توان با نامهایی نظیر جیمیل، بیس کمپ و نت فلیکس یادآور شد.