آموزش کامل تعریف تایم اداری و غیر اداری به همراه مسیردهی در ایزابل Office Hours

با یادگیری این بخش شما می توانید مدیریت زمان را در همه فرایند های مرکز تماس خود انجام دهید. به عنوان مثال می خواهید در خارج از ساعت کاری پیامی مینی بر اتمام ساعت کاری برای تماس گیرندگان پخش شود.

برای این منظور ابتدا دو مفهوم در ایزابل را توضیح می‌دهیم.

• Time Group
• Time Condition

تعریف TIME GROUP در ایزابل
به بازه های زمانی تعریف شده در ایزابل Time Group می گویند.

issabel-office-hours-time-group

ایجاد TIME GROUP در ایزابل
برای ایجاد یک Time Group در ایزابل از منوی PBX ، گزینه PBX Configouration را انتخاب و از تنظیمات PBX گزینه Time Group را انتخاب می کنیم.

issabel-office-hours-add-time-group

در صفحه باز شده Add Time Group گزینه های زیر را تکمیل نمایید:

Description: نامی برای محدوده زمانی خود انتخاب می کنیم.

Time to start:ساعت و دقیقه شروع محدوده زمانی را مشخص می‌کنیم.

Time to finish: در این قسمت ساعت و دقیقه پایان را مشخص می کنیم.

Week Day start: روز شروع بازه زمانی را مشخص می کنیم.

Week Day finish: با استفاده از این گزینه زمان پایان در هفته را مشخص می کنیم.

Month Day start: زمان شروع در ماه را مشخص می کنیم.

Month Day finish: زمان پایان در ماه را مشخص می کنیم.

Month start: با استفاده از این گزینه زمان شروع ماه را مشخص می کنیم.

Month finish: زمان پایان ماه را مشخص می کنیم.

توجه داشته باشید که در هر قسمت اگر زمانی را انتخاب نکنیم به معنای بی اهمیت بودن آن گزینه است و در تمام آن محدوده بازه زمانی ما معتبر خواهد بود.
در صورتی که می خواهید چند محدوده زمانی داشته باشید، بایستی ابتدا محدوده اول را ذخیره کنید، سپس از منوی سمت راست دوباره آن را انتخاب کرده و در ویرایش آن محدوده های بیشتری به آن اضافه نمایید.

مثال کاربردی از ایجاد شرایط بازه زمانی در ایزابل
فرض کنید می خواهیم ساعت کاری یک شرکت را در محدوده زمانی تنظیم نماییم.

ساعت کاری شرکت بدین صورت است:

از روز شنبه تا روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر و در روز پنجشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱ عصر و جمعه ها شرکت تعطیل می باشد.

مقدار Description را Work time قرار می دهیم.

بقیه مقادیر به شکل زیر خواهد بود:

Time to start: ۹:۰۰

Time to finish:۱۷:۰۰

Week Day start: saturday

Week Day finish: wednesday

Month Day start: – –

Month Day finish: – –

Month start : – –

Month finish: – –

Time Group را ذخیره می‌کنیم و دوباره از منوی سمت راست آن را انتخا می کنیم . در پایین صفحه مشاهده می کنیم یک محدوده دیگر اضافه شده است آن را نیز به شکل زیر برای روز پنجشنبه با مقادیر زیر کامل میکنیم:

Time to start: ۹:۰۰
Time to finish: ۱۳:۰۰
Week Day start: thursday
Week Day finish: thursday
Month Day start: – –
Month Day finish: – –
Month start : – –
Month finish: – –

issabel-office-hours-time-group-setting

ایجاد بازه زمانی برای اعلام ساعات کاری شرکت با موفقیت به پایان رسید.

 

حال نوبت آن می رسد شرط زمانی را برای رویداد های داخل ایزابل استفاده کنیم.

قبل از هر چیز از تنظیم بودن ساعت سرور ایزابل مطمئن شوید .

برای اینکار از زیر منوی سیستم گزینه preferences را انتخاب می کنیم و سپس از زیر منوی آن Date/Time را انتخاب می کنیم در پنجره باز شده می توانیم ساعت سیستم را مشاهده و یا آن را اصلاح کنیم

issabel-office-hours-preferences-date-time

شرط زمانی در ایزابل
شرط زمانی یا (Time Condition) دقیقا یک شرط وابسته به زمان انتخابی شماست بدین شکل که اگر در محدوده زمانی بودیم عملکرد چگونه باشد  و یا اگر نبودم چه کار دیگری انجام شود.

تعریف شرط زمانی  (TIME CONDITION)
برای تعریف شرط زمانی (Time Condition) در ایزابل ابتدا از منوی PBX گزینه PBX Configuration را انتخاب می کنیم و سپس گزینه Time Condition را انتخاب می کنیم.

برای تعریف یک Time Group در ایزابل از منو PBX ، گزینه PBX Configouration را انتخاب می کنیم از تنظیمات PBX گزینه Time Group را انتخاب می کنیم
issabel-office-hours-time-condition

از منوی سمت راست گزینه Add Time Condition را برمیگذینیم . با صفحه مانند شکل زیر مواجه می شویم

issabel-office-hours-add-time-condition

تنظیمات شرط زمانی در ایزابل بسیار ساده است . ابتدا در قسمت   Time Condition nameیک نام برای شرط زمانی (Time Condition)  انتخاب می کنیم .

در قسمت Time Group یک بازه زمانی که از قبل ساخته ایم را انتخاب می کنیم.

در قسمت Destination if time matches مسیر تماس در صورتی که در بازه زمانی باشیم را مشخص می کند.

در قسمت Destination if time does not match مسیر تماس در صورتی که در بازه زمانی نباشیم را مشخص می کنیم.

مثالی در مورد شرط زمانی
در قسمت قبل مثالی از ساخت یک بازه زمانی برای ساعت کاری را زدیم

حال برای اینکه در ساعت کاری تماس ها را به یک IVR وصل کنیم و در ساعت های غیر کاری صدایی مبنی بر اینکه ساعت کاری تمام شده است پخش کنیم بدین شکل عمل می کنیم

ابتدا یک IVR می سازیم در قسمت های قبل آموزش ساخت IVR در ایزابل را داده ایم و بعد از آن یک announcement می سازیم که آموزش ساخت announcement در ایزابل را نیز در قسمت قبل گفته ایم . صدای announcement را پایان ساعت کاری میگذاریم سپس یک Time Condition می سازیم بازه زمانی work time را به آن اضافه میکنیم و مسیر وردی Inboud route را به Time Condition متصل می کنیم در قسمت  Destination if time matches تماس را به IVR و در قسمت  Destination if time does not match  تماس را به announcement متصل می کنیم.

به همین سادگی شما می توانید یک شرط زمانی برای تماس های ورودی بسازید

 

برچسب‌ها: